Recomandări cu privire la Politicile programelor de tip Școală Deschisă
Implementarea Școlii Deschise ca strategie necesită un proces de învățare instituțională și o schimbare fundamentală a modului în care școlile sunt percepute de către diverse părți interesate. Pentru a obține angajamentul acestora, dovezile trebuie să se bazeze pe o perspectivă autentică asupra practicilor bine dovedite, precum și pe o analiză aprofundată a politicilor și structurilor care sunt relevante pentru sectorul școlar. Din acest motiv, PHERECLOS a dedicat un pachet de lucru separat activităților de promovare – advocacy, furnizând recomandări de politici și sprijinind extinderea pentru a asigura impactul pe termen cât mai lung și cât mai larg posibil al proiectului.
Acest set de RECOMANDARI, bazat pe o cartografiere a nevoilor partenerilor LEC (clustere locale de educație) – PHERECLOS, a fost elaborat într-un mod care poate sprijini activitatea locală de advocacy către diferite niveluri de elaborare a politicilor, concentrându-se pe domeniile tematice identificate de partenerii LEC ca posibile bariere, fiecare luând în considerare perspectivele principalelor părți interesate ale școlii deschise: elevi, profesori, directori de școală, părinți și formarea profesorilor. În continuare, Rezumatele și experiențele partenerilor LEC în utilizarea acestora vor oferi o bază pentru formularea setului de instrumente de advocacy și a recomandărilor de politici în etapele finale ale proiectului.
Pe baza contribuției partenerilor LEC, următoarele domenii tematice au fost identificate ca fiind relevante pentru susținerea locală: 
1. Beneficiile școlarizării deschise asupra învățării STEAM
2. Autonomia școlară și implicarea părților interesate în școlarizarea deschisă
3. Conducerea școlii și profesorii în școlarizarea deschisă
4. Furnizorii de educație non-formală în școlarizarea deschisă
5. Aspecte financiare ale școlarizării deschise
6. Bariere fizice și juridice în calea participării elevilor la școlarizarea deschisă
Pe măsură ce documentele informative au fost elaborate în prima jumătate a anului 2020, în timpul perioadei globale de închidere a școlilor din cauza virusului COVID-19, și a fost adăugată o lucrare suplimentară privind lecțiile învățate din COVID-19.
Fiecare Rezumat informativ al recomandărilor este un document individual care poate fi folosit separat pentru activitatea de diseminare. Acestea au fost dezvoltate ținând cont de faptul că partenerii LEC, sau orice susținător al modelului PHERECLOS sau al școlii deschise în educația STEAM le vor folosi pe cele relevante contextului lor. Acesta este motivul pentru care fiecare lucrare este formatată separat și există, în fiecare dintre ele, o secțiune suplimentară despre PHERECLOS.

Informații mai multe despre aceste recomandari gasiti aici, chiar pe siteul oficial al proiectului european PHERECLOS.