Ce este PHERECLOS ?

 

UNICO,  membru al echipei PHERECLOS

În luna octombrie 2019, cu mult entuziasm, 16 instituții dedicate educației, din 13 țări, au pornit într-o călătorie educațională de 3 ani, prin proiectul european PHERECLOS (Parteneriate pentru căi de învățământ superior și implicare științifică în clustere regionale de școlarizare deschisă), care se bazează pe experiența Universităților Copiilor din Europa, și nu numai. Datorită implicării și experienței partenerilor în lucrul cu tinerii și copiii, proiectul sprijină reducerea limitelor instituționale și de colaborare dintre universități și societatea mai largă. Universitățile Copiilor se situează, adesea, între organizațiile cheie din peisajul educațional și social, având implicații pozitive pe ambele planuri. 

UNIVERSITATEA COPIILOR – UniCo este membru fondator al Rețelei Europene de Universități ale Copiilor – EucuNet încă din anul 2011,astfel, Universitatea Copiilor din România este și unul dintre partenerii proiectului PHERECLOS.

Pentru realizarea proiectului PHERECLOS, au trimis scrisori de susținere 51 de organizații și instituții de învățământ din 28 de țări unde există Universități ale Copiilor. Din partea României, scrisorile de susținere au venit de la Universitatea din București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară,  Universitatea Politehnica, Școala Gimnazială Pro Ingenio, Liceul Teoretic Bilingv (româno-german) Ita Wegman și Casa Corpului didactic – Ilfov, ș.a.

PHERECLOS și-a început expediția educațională cu 40 de parteneri, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din 20 de țări la nivel internațional.

UniCo a trimis, ca bază de analiză pentru desfășurarea acestui program, câteva exemple de bună practică educațională, derulate în București prin parteneriat între organizație, universități, școli și institute de cercetare.

Mai multe informatii despre poriect puteti gasi pe pe adresa phereclos.eu cat si pe pagina de facebook destinată proiectului ce se poate accesa AICI

Predarea și învățarea în sala de clasă, la școală, este de multe ori deconectat de viața de zi cu zi a comunității în care trăim. Școlile și Universitățile sunt nevoite să răspundă la întrebările legate de felul în care acestea interacționează cu societatea, inclusiv despre modul în care realizările lor contribuie la dezvoltarea societății. Aceste preocupări reies din discuțiile curente legate de “conectivitatea socială”, discuții care merg de la “A treia Misiune a Universităților”, “Responsabilitatea socială a Cercetărilor și Inovațiilor”, până la SwafS, “Știința cu și pentru Societate”, și “Învățătura bazată pe valorile  Comunității”.

Proiectul Phereclos este bazat pe trei concepte de bază în abordarea educațională:

  • Conceptul de “Capital Științific”.
  • Conceptul “Universitatea Copiilor” care reprezintă o modalitate și un program inovativ și non-formal de a prezenta datele științifice copiilor și tinerilor.
  • Conceptul de “Școală Deschisă”, în care școlile țin cont de ideile care vin din afara școlii, dar și de subiectele și provocările intelectuale curente, pentru a le adapta și incorpora în mod constant în cadrul metodelor educaționale utilizate. În schimb, acest tip de școli aduc comunității din care fac parte creativitatea și potențialul crescut al copiilor și profesorilor implicați.

Proiectul PHERECLOS își propune următoarele obiective specifice:

Obiectivul 1: Înființarea LEC

6 Centre locale  pentru educație (LEC) au fost alcătuite din părți interesate, ca baze de teste experimentale pentru cooperarea educațională între școli/universități/institute de cercetare și reprezentanți ai mediului economic. Acestea sunt situate în diferite regiuni model pentru educație, din următoarele țări: Austria (Viena), Finlanda (Kuopio), Polonia (Lodz), Portugalia (Porto), Italia (Trieste) și Columbia (Medellin).

Un element de bază al activității programului Phereclos, este dezvoltarea de modele pentru LEC. Cele 6 centre pilot sunt organizate de Universitățile locale pentru Copii care au foarte multă experiență în proiectarea și organizarea programelor de educare științifică la nivelul de vârstă școlară. În același timp, proiectul își propune să îmbunătățească calitatea implicării științifice. 

PHERECLOS va implementa un sistem digital „OpenBadge” care etichetează instituțiile drept parteneri de încredere și responsabili, permițând tuturor părților LEC să devină agenți reali ai schimbării în educație. De asemenea, acest ecosistem va evidenția realizările individuale în ceea ce privește implicarea STEM – Stiința , Tehnologie, Inginerie, Matematică.

PHERECLOS dezvoltă modele de colaborare în educație, care urmează o abordare a Open Schooling în cele 6 centre de educație locală (LEC). Aceste instituții pot fi universități, organizații guvernamentale și neguvernamentale, companii, organizații de caritate, muzee sau alți furnizori de cunoștințe. LEC-urile vor fi un fel de incubatoare pentru a permite un dialog și pentru a stabili activități comune între aceste organizații la nivelul educației formale și nonformale. Se bazează desigur pe entuziasmul cercetătorilor, profesorilor și al copiilor.

Aceste medii de învățare colaborativă servesc ca baze de testare experimentale pentru școli și influențează calitatea oportunităților de implicare în științe, în general. Eficiența și impactul regional vor duce la elaborarea de ghiduri de punere în aplicare și de informații  despre practicile avute, pentru a spori durabilitatea abordării generale. 

Obiectivul 2:  Îndrumare

 TEMPs – Parteneriate Transnațional de Mentorat vor fi realizate între 10 parteneri cu experiență diferită în educație inovatoare, pentru a crea un efect de “bulgăre de zăpadă” în implementarea și diseminarea rezultatelor transferabile din cadrul LEC-urilor.

Obiectivul 3:  Evaluare

Evaluarea eficacității și impactului regional pentru a genera ghiduri de punere în aplicare transferabile și documente de politici pentru a spori sustenabilitatea abordării generale.

Obiectivul 4: Dezvoltare

Dezvoltarea unei biblioteci de bune practici, a unei “White Book” (cărți albe) despre centre (clustere) de învățământ în școli deschise și a unui instrument de inovare pentru formarea profesorilor, bazat pe o analiză detaliată a modelelor de implicare școală-comunitate și punerea lor în aplicare într-un cadru metodologic.

Obiectivul 5: Implementarea

Implementarea reprezentării digitale a realizărilor cu un ecosistem „OpenBadge” pentru a găsi persoane interesate și responsabile de a împărtăși acest angajament pentru dezvoltarea durabilă.

În concluzie, programul PHERECLOS dezvoltă modele și recomandări pentru un nou ecosistem în educație, în care școlile devin un centru al comunității, din care se pornește un angajament în STEM – Stiința , Tehnologie, Inginerie, Matematică – pentru găsirea unor căi individuale de mers spre o educație superioară, și care va include aptitudini noi cerute în secolul 21.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824630.

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în baza acordului de finanțare nr. 824630.

 

S-ar putea să-ți placă și...