Cine suntem noi ?

Conceptul “Universitatea Copiilor” se bucură de succes pe plan european și în alte zone din lume și a trezit un ecou deosebit, ȋn primul rând printre copii, dar şi la nivelul familiilor și al societății civile. Universitatea Copiilor asigură întâlniri ale profesorilor universitari cu mici „studenți”, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, ȋn spațiul universitar, pe un parcurs care cuprinde formule atractive şi inedite.

Universitatea Copiilor extinde şi consolidează, în spațiul universităților din București și al altor instituții partenere, experiența acumulată în fiecare an, începând cu anul 2010, și cuprinde două module:

I. CERCETARE APLICATĂoctombrie – mai

II. UNICO INTENSIViunie – iulie

Misiune
Asociația “Universitatea Copiilor” facilitează copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani descoperirea tărâmurilor știinţei şi cunoaşterii, apropierea de cercetătorul pasionat, aflarea răspunsurilor la întrebări legate de lumea care ne înconjoară prin activităţi cât mai practice și interactive desfăşurate în laborator sau în aer liber, prin vizite la muzee şi excursii exploratorii sub îndrumarea unor specialişti dedicaţi.

Viziune
Ne dorim să contribuim în mod activ la formarea unor generaţii de copii cu reale şanse egale, conştienţi de abilităţile şi competenţele lor, dezinhibaţi, responsabili şi comunicativi. Ne dorim să apropiem copiii de toate domeniile ştiinţei şi cercetării şi să-i sprijinim în mod constant în a-şi descoperi pasiunea şi determinarea pentru cunoaştere. Ne dorim să construim o adevărată echipă de viitori cercetători pe care să-i promovăm atât la nivel naţional, în cadrul unei reţele româneşti de Universităţi ale Copiilor respectată şi sprijinită de întreaga comunitate, cât şi la nivel european, în cadrul reţelei EUCUNet.

Valori

  • Deschidere spre viitor
  • Spirit creativ
  • Dinamism şi flexibilitate
  • Responsabilitate
  • Spirit de echipă

Grupul țintă ȋl reprezintă copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, indiferent de mediul social din care provin.
Metodele utilizate sunt cele de educaţie informală şi non-formală, practice şi interactive, precum discuţii libere, experiențe în laborator, ateliere creative, excursii de observare, explorare și cercetare.

UNIVERSITATEA COPIILOR ÎNSEAMNĂ ACŢIUNE RESPONSABILĂ FAŢĂ DE VIITORUL NOSTRU, AL TUTUROR!